Prædiken, Kristi Frembærelse i Templet, 2. februar 2019

Præ­di­ken, Kri­sti Frem­bæ­rel­se i Temp­let, 2. febru­ar 2019” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2019. Gen­re: Speech.