Prædiken, Ortodoksiens Søndag, 17. marts 2019

Præ­di­ken, Orto­dok­si­ens Søn­dag, 17. marts 2019” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2019. Gen­re: Speech.