Prædiken, Tolderens og Farisæerens Søndag, 17. februar 2019

Præ­di­ken, Tol­de­rens og Fari­sæ­e­rens Søn­dag, 17. febru­ar 2019” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Atha­na­si­us Buk. Udgi­vet: 2019. Gen­re: Speech.