Maria Bebudelse

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 2:11–18
Evan­ge­li­um: Lukas-evan­ge­li­et, kap. 1:24–38