Ikoner og Liturgisk Symbolik

Fored­rag af Chri­sti­na Bor­gen Ibholt ved intro­duk­tions­af­ten den 11. maj 2010. Om iko­ner­ne i Den Orto­dok­se Kir­ke: Male­tek­nik, sym­bol­for­stå­el­se, teo­lo­gi og stri­den om ikonerne.