skite10

Den nybygde klosterkirken ligger ved siden av det gamle skolebygget på Skabland i Hurdal. Det arkitektoniske forbildet er 600 år gammelt og befinner seg i Banja Rudnicka i Kosovo.