skite11

Klosteret Den hellige Trifon Skita er innhyllet i skogens ro. Klosterets leder er arkimandritt Johannes (fremst). Han er også forstander for hellige Nikolai menighet. Fader Serafim er munkediakon.