skite4

Den ortodokse kirkens freskomalerier har utspring i de enda eldre ikonmaleriene.