skite6

Ove Svele maler ikoner som skal på plass i klosterkirkens nye ikonostas.