skite7

Fader Johannes i alterrommet. De hellige kirkefedre i bakgrunnen.