skite8

- Inne i alterrommet er det Kristi oppstandelse, Maria bebudelse, nattverden og inntoget i Jerusalem, og de hellige kirkefedre, forklarer Fader Johannes.