skite9

Kunstnerparet Svein og Kirsten Sandvold glassmosaikker dekker kirkens halvkuppel.