Kristi Dåb i Jordan 2013

Dagen efter van­dind­vi­el­sen fejrer vi litur­gi­en (høj­mes­sen) til ære for Vor Her­re og Frel­ser Jesu Kri­sti Dåb i Jor­dan­flo­den.

Lyt til præ­di­ken her­un­der.

Epi­stel: Titus, kap. 2:11–14, 3:4–7

Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 3:13–17