Prædiken: De Hellige Fædre fra de første seks økumeniske konciler, 16. juli 2017

De hellige Fædre fra de første seks økumeniske konciler

De hel­li­ge Fædre fra de før­ste seks øku­me­ni­ske kon­ci­ler. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul på søn­da­gen for De Hel­li­ge Fædre fra de før­ste seks øku­me­ni­ske kon­ci­ler, 16. juli 2017:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:7–16.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

1 2 15