Prædiken på Hellige Johannes af Stigens Søndag, 26. marts 2017

26. marts 2017 
Ikon af hellige Johannes af Stigen

Ikon af hel­li­ge Johan­nes af Sti­gen

Præ­di­ken af f. Poul på Hel­li­ge Johan­nes af Sti­gens Søn­dag, 26. marts 2017:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 5:9–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Prædiken på Det Hellige Kors’ Søndag, 19. marts 2017

19. marts 2017 

Præ­di­ken af f. Poul, Det Hel­li­ge Kors’ Søn­dag, 19. marts 2017:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 4:14–5:6.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.

Prædiken på Hellige Gregor Palamas’ Søndag, 12. marts 2017

12. marts 2017 
Ikon af hellige Gregor Palamas

Ikon af hel­li­ge Gre­gor Pala­mas

Præ­di­ken af f. Lazarus, Hel­li­ge Gre­gor Pala­mas’ Søn­dag, 12. marts 2017:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 1:10–2:3.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 2:1–12.

Prædiken på Ortodoksiens Søndag, 5. marts 2017

6. marts 2017 

Præ­di­ken af f. Poul, Orto­dok­si­ens Søn­dag, 5. marts 2017:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:24–26, 32–12:2.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 1:43–51.

Prædiken, Tilgivelsens Søndag, 26. februar 2017

27. febru­ar 2017 
Uddrivelsen af Paradis

Uddri­vel­sen af Para­dis.
Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, Til­gi­vel­sens Søn­dag, 26. febru­ar 2017:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 13:11–14:4.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:14–21.

Prædiken på Den Yderste Doms Søndag, 19. februar 2017

19. febru­ar 2017 

Præ­di­ken af f. Lazarus på Den Yder­ste Doms Søn­dag, 19. febru­ar 2017:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 8:8–9:2
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:31–46

Prædiken ved liturgien for ihukommelse af de hensovne, lørdag den 18. februar 2017

19. febru­ar 2017 

Præ­di­ken af f. Poul ved litur­gi­en for ihukom­mel­se af de hen­sov­ne:

Epi­stel: 1. The­s­sa­lo­ni­ker­brev, kap. 4:13–17
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 5:24–30

Prædiken, Den Fortabte Søns Søndag 2017

12. febru­ar 2017 
Ikon af Den Fortabte Søns Søndag

Den Fortab­te Søns Søn­dag. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, på Den Fortab­te Søns Søn­dag, 12. febru­ar 2017:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 6:12–20
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 15:11–32

Tolderens og Farisæerens Søndag 2017

5. febru­ar 2017 

På den­ne søn­dag, 5. febru­ar 2017, hav­de vi besøg af f. Pawel Karczewski, som er af polsk afstam­ning, men nu tje­ner i vor kære Ærke­bi­skop Gabri­els gam­le menig­hed i Maa­stri­cht.

Her kan man lyt­te til den­ne søn­dags præ­di­ken:

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 3:10–15
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:10–14

Prædiken på Zakæus’ Søndag, 29. januar 2017

30. janu­ar 2017 

Præ­di­ken af f. Lazarus på Zakæus’ Søn­dag, 29. janu­ar 2017.

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 4:8–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap.19:1–10.

Ældre
Gå til side: