Prædiken, 5. Søndag efter Pinse, 12. juli 2020

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 12. juli 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 10:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 8:28–9:1.

Prædiken, 4. Søndag efter Pinse, 5. juli 2020

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 5. juli 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 6:18–23.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 8:5–13.

Prædiken, Hellige apostle Peter og Paulus, 29. juni 2020

Hellige Apostle Peter og Paulus

Hel­li­ge Apost­le Peter og Paulus

Præ­di­ken af f. Poul, 29. juni 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 11:21–12:9.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 16:13–19.

Prædiken, 3. Søndag efter Pinse, 28. juni 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 28. juni 2020:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 5:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:22–33.

Prædiken, De lokale helliges Søndag, 21. juni 2020

Hl Sunniva Hl Halvard

Fra iko­nost­a­sen i Hl. Niko­lai Orto­dok­se Kir­ke i Oslo. Iko­nen frem­stil­ler Hl. Sun­ni­va fra Sel­je sam­men med Hl. Hal­lvard fra Lier.

Ikon af hellige Ansgar. Tilvirket af Nana Quparadze.

Ikon af hel­li­ge Ans­gar. Til­vir­ket af Nana Qupa­radze.

Ikon af hellige Olav, konge af Norge og hellige Trifon af Petsamo

Ikon af hel­li­ge Olav, kon­ge af Nor­ge og hel­li­ge Tri­fon af Pet­sa­mo, fra iko­nost­a­sen i Hel­li­ge Niko­lai Menighet, Oslo.

Præ­di­ken af f. Poul, 21. juni 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:25–5:12.

Hele den gud­dom­me­li­ge litur­gi blev trans­mit­te­ret i lyd og bil­le­de og kan gen­ses på Peri­scope.

Prædiken, Pinsesøndag, 7. juni 2020

Metro­po­lit Josep­hs Pin­se­bud­skab 2020

Kirkerummet - Pinsesøndag 2017

Præ­di­ken af f. Poul, 7. juni 2020:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 2:1–11.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 7:37–52, 8:17.

Hele gud­stje­ne­sten blev trans­mit­te­ret i lyd og bil­le­de og kan gen­ses på Peri­scope.

Prædiken, 7. Søndag i Påsken: De hellige Fædre fra Første Økumeniske Koncil, 31. maj 2020

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 31. maj 2020:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 20:16–18, 28–36.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 17:1–13.

Hele den gud­dom­me­li­ge litur­gi blev trans­mit­te­ret i lyd og bil­le­de og kan gen­ses på Peri­scope.

Prædiken, Kristi Himmelfart, 28. maj 2020

Kristi himmelfart

Kri­sti him­mel­fart

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 28. maj 2020:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 1:1–12.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 24:36–53.

Dagens gud­dom­me­li­ge litur­gi til Kri­sti Him­mel­fart blev sendt i bil­le­de og lyd og kan gen­ses på Peri­scope.

Prædiken, Den Blindfødte Mands Søndag, 24. maj 2020

Den Blindfødte Mands Søndag

Den Blind­fød­te Mands Søn­dag. Kil­de: oca.org

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 24. maj 2020:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 16:16–34.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 9:1–38.

Hele gud­stje­ne­ne­sten blev trans­mit­te­ret i bil­le­de og lyd og kan ses på Peri­scope.

Prædiken, Den Samaritanske Kvindes Søndag, 17. maj 2020

Ikon af hellige Fotina - den samaritanske kvinde

Lyt til præ­di­ken af f. Poul, 17. maj 2020:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 11:19–26 + 29–30
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 4:5–42

Hele gud­stje­ne­ne­sten blev trans­mit­te­ret i bil­le­de og lyd og kan ses på Peri­scope.