Prædiken, Kristi Frembærelse i Templet, 2. februar 2020

Ikon af Kristi Frembærelse i Templet

Ikon af Kri­sti Frem­bæ­rel­se i Temp­let

Præ­di­ken af f. Lazarus, 2. febru­ar 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 7:7–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 2:22–40.

Prædiken, 32. Søndag efter Pinse, 26. januar 2020

Hel­li­ge Gre­gor Teo­lo­gen (af Nazi­anz)

Hellige Zakæus (t.v.)

Hel­li­ge Zakæus (t.v.)

Præ­di­ken af f. Poul, 26. janu­ar 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 6:10–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 19:1–10.

Prædiken, 31. Søndag efter Pinse, 19. januar 2019

Hellige Markus af Efesos

Hel­li­ge Mar­kus af Efesos. Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 1:15–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:35–43.

Prædiken, Søndagen efter Kristi Dåb, 12. januar 2020

Hel­li­ge Gre­gor af Nys­sa.

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:7–13.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:12–17.

Prædiken, Kristi Dåb, 6. januar 2020

Epi­stel: Titus, kap. 2:11–14 & 3:4–7.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 3:13–17.

Søndagen efter Jul, 29. december 2019, Prædiken

Ikon af de 14.000 hellige børn, der blev myrdede af Herodes.

Ikon af de 14.000 hel­li­ge børn, der blev myr­de­de af Her­o­des. Kil­de

Præ­di­ken af f. Lazarus, 29. decem­ber 2019:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 1:11–19
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 2:13–23

Prædiken, Søndag inden Jul, Forfesten til Jul, 22. december 2019

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:9–10, 17–40
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 1:1–25

Prædiken, Hellige Forfædres Søndag, 15. december 2019


Præ­di­ken af f. Lazarus, 15. decem­ber 2019:

Epi­stel: Kolos­sen­ser­bre­vet, kap. 3:4–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 14:16–24.

Prædiken, Hellige Nikolaos Undergøreren, 6. december 2019

Fresko af Hl. Nicholas Undergøreren, biskop af Myra, fra Ferapontov-klosteret i Rusland.

Fresko af Hl. Nicho­las Under­gø­re­ren, biskop af Myra, fra Fera­pon­tov-kloste­ret i Rusland.

Læs om hel­li­ge Niko­la­os Under­gø­re­ren

Præ­di­ken af f. Poul, 6. decem­ber 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:17–21.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 6:17–23.

Prædiken, 24. Søndag efter Pinse, 1. december 2019

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:14–22.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:41–56.