Prædiken, Ortodoksiens Søndag, 17. marts 2019

Kil­de: oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, Orto­dok­si­ens Søn­dag, 17. marts 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:24–26, 32–12:2.
Evan­ge­li­um: Johan­nes, kap. 1:43–51.

Prædiken af f. Lazarus, Tilgivelsens Søndag – Uddrivelsen af Paradis, 10. marts 2019

Uddrivelsen af Paradis

Uddri­vel­sen af Para­dis.
Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus på Til­gi­vel­sens Søn­dag, 10. marts 2019:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 13:11–4:14.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 6:14–21.

Prædiken på Den Yderste Doms Søndag, 3. marts 2019

Præ­di­ken af f. Poul på Den Yder­ste Doms Søn­dag, 3. marts 2019:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 8:8–9:2
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:31–46

Prædiken, Tolderens og Farisæerens Søndag, 17. februar 2019

Ikon af Tolderen og Farisæeren

Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Atha­na­si­us Buk (på engelsk), 17. febru­ar 2019:

Epi­stel: 2. Timo­t­heus­brev, kap. 3:10–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:10–14.

Prædiken, Zakæus' Søndag

Præ­di­ken af f. Lazarus, 10. febru­ar 2019:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 4:8–15.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 19:1–10.

Prædiken, 36. Søndag efter Pinse, 3. februar 2019

Præ­di­ken af f. Lazarus, 3. febru­ar 2019:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 4:8–15.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 15:21–28.

Prædiken, Kristi Frembærelse i Templet, 2. februar 2019

Ikon af Kristi Frembærelse i Templet

Ikon af Kri­sti Frem­bæ­rel­se i Temp­let

Præ­di­ken af f. Poul, 2. febru­ar 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 7:7–17
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 2:22–40

Prædiken, 35. Søndag efter Pinse 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 27. janu­ar 2019:

Epi­stel: 1. Timo­t­heus­brev, kap. 1:15–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:35–43.

Prædiken, 34. Søndag efter Pinse 2019

Præ­di­ken af f. Lazarus, 20. janu­ar 2019:

Epi­stel: Kolos­sen­ser­bre­vet, kap. 3:12–16.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 18:18–27.

Prædiken, Søndag efter Kri­sti Dåb 2019

Præ­di­ken af f. Poul, 13. janu­ar 2019:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:7–13.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:12–17.