Sammen med ikonografen, som har malet/skrevet ikonen

Sammen med ikonografen, som har malet/skrevet ikonen