Prædiken på De Myrrabærende Kvinder og Josef af Arimatæas Søndag, 30. april 2017

Lyt til præ­di­ken på De Myr­ra­bæ­ren­de Kvin­der og Josef af Ari­matæas Søn­dag, 30. april 2017 af f. Lazarus:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 6:1–7
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 15:43–16:8