Prædiken, 5. Søndag efter Pinse, 1. juli 2018

Præ­di­ken af f. Lazarus:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 1:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 8:28–9.1.