Prædiken, Tilgivelsens Søndag, 18. februar 2018

Præ­di­ken, Til­gi­vel­sens Søn­dag, 18. febru­ar 2018” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2018. Gen­re: Speech.