Prædiken, Kristi Frembærelse, 2. februar 2018

Præ­di­ken, Kri­sti Frem­bæ­rel­se, 2. febru­ar 2018” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2018. Gen­re: Speech.