Prædiken, 11. Søndag efter Pinse, Det nye Kirkeår, 1. september 2019

Præ­di­ken, 11. Søn­dag efter Pin­se, Det nye Kir­ke­år, 1. sep­tem­ber 2019” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2019. Gen­re: Speech.