Prædiken, De myrrabærende kvinder og Josef af Arimatæas Søndag, 3. maj 2020

Lyt til præ­di­ken på De Myr­ra­bæ­ren­de Kvin­der og Josef af Ari­matæas Søn­dag, 3. maj 2020 af f. Poul:

Epi­stel: Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 6:1–7
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 15:43–16:8

Hele gud­stje­ne­sten blev live­strea­met og kan gen­ses på Peri­scope.