Prædiken, De myrrabærende kvinder og Josef af Arimatæas Søndag, 8. maj 2022

Præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
ApG 6: 1–7
Mark 15:43 – 16:8