12. marts: Hellige Simeon den nye Teolog

Ikon af hellige Simeon den nye Teolog

Ikon af hel­li­ge Simeon den nye Teo­log

Læs om hel­li­ge Simeon den nye Teo­log

Prædiken på Hellige Gregor Palamas' Søndag, 12. marts 2017

Ikon af hellige Gregor Palamas

Ikon af hel­li­ge Gre­gor Pala­mas

Præ­di­ken af f. Lazarus, Hel­li­ge Gre­gor Pala­mas’ Søn­dag, 12. marts 2017:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 1:10–2:3.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 2:1–12.