Prædiken, Søndag inden Jul, Forfesten til Jul, 20. december 2020

Jesu Kri­sti Slægtstavle.

Præ­di­ken af f. Poul, 20. decem­ber 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11: 9–10, 17–22, 32–40.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 1:1–25.