Kongeord – Hvorfor er der så meget ondskab, lidelse og død i verden?

Præ­di­ken af f. Poul, 33. Søn­dag efter Pin­se, 21. janu­ar 2024.

Gorm den Gam­le sneg sig ind dér, hvor Harald Blå­tand skul­le have været nævnt.

Læs­nin­ger:
Kol. 3: 4–11
Luk. 17: 12–19