Prædiken af f. Poul, Kristi Himmelfart, 25. maj 2023

Læs­nin­ger:
ApG 1: 1 – 12
Luk. 24: 36 – 53