18. oktober: Hellige apostel og evangelist Lukas

Ikon af hellige apostel og evangelist Lukas

Ikon af hel­li­ge apo­stel og evan­ge­list Lukas

Luka­se­van­ge­li­et

Prædiken, 26. Søndag efter Pinse 2015

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 5:9–19.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 12:16–21.

Podcast: Prædiken v. Liturgi for Kristi Frembærelse

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov ved litur­gi­en for Kri­sti Frem­bæ­rel­se i Temp­let.

Ind­led­ning: Læs­nin­ger af epi­stel fra Hebræ­er­bre­vet, kap. 7:7–17 og evan­ge­li­um fra Lukas, kap. 2:22–40.