1. november: Hellige undergørere Kosmas og Damian og deres moder, hellige Theodote (3 årh.)

Ikon af hellige Kosmas og Damian

Ikon af hel­li­ge Kos­mas og Dami­an

Læs om hel­li­ge Kos­mas og Dami­an

6. december: Hellige Nikolaos, Undergøreren

Ikon af hellige Nikolaos Undergøreren

Ikon af hel­li­ge Niko­la­os Under­gø­re­ren

Læs om hel­li­ge Niko­la­os, under­gø­re­ren

Præ­di­ken af f. Poul ved litur­gi­en for Hel­li­ge Niko­la­os, 6. decem­ber 2017:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 13:17–21.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 6:17–23.