Det Ortodokse Menneskesyn

Fored­rag af Jakob Smith ved intro­duk­tions­af­ten den 27. april 2010. Om men­ne­sket som skabt af Gud i Hans bil­le­de og til Hans lighed.