Prædiken, 17. Søndag efter Pinse, 23. september 2018

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:16–7:1.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 15:21–28.