Prædiken, Allehelgen, 3. juni 2018

Allehelgen

Alle­hel­gen. Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, Alle­hel­gen, Søn­dag den 3. juni 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:33–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 10:32–33 + 37–38 + 19:27–30.