Prædiken, Gudsmoders Beskyttelse, 1. oktober 2018

Gudsmoders Beskyttelse

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har taget navn efter en histo­risk hæn­delse i Konstantinopel.

Læs om den her

Præ­di­ken af f. Poul, 1. okto­ber 2018:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 9:1–7.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42, 11:27–28.