Prædiken på Den Yderste Doms Søndag, 11. februar 2018

Præ­di­ken af f. Poul på Den Yder­ste Doms Søn­dag, 11. febru­ar 2018:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 8:8–9:2
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:31–46