8. september: Gudsmoders Fødsel - Prædiken

Gudsmoders Fødsel

Læs om Guds­mo­ders Fød­sel

Præ­di­ken af f. Lazarus, 8. sep­tem­ber 2019:

Epi­stel: Filip­per­bre­vet, kap. 2:5–11.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 10:38–42, 11:27–28.