Prædiken, 24. Søndag efter Pinse, 1. december 2019

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 2:14–22.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 8:41–56.