Prædiken, 13. Søndag efter Pinse, Søndagen efter Korsophøjelsen, 15. september 2019

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Gala­ter­bre­vet, kap. 2:16–20.
Evan­ge­li­um: Mar­kus, kap. 8:34–9:1.