Prædiken, 11. Søndag efter Pinse, Gudsmoders Hensovens Apodosis, 23. august 2020

Præ­di­ken, 11. Søn­dag efter Pin­se, Guds­mo­ders Hen­sovens Apo­do­sis, 23. august 2020” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2020. Gen­re: Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 9:2–12. Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 18:23–35..