Prædiken, 16. Søndag efter Pinse, 27. september 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 27. sep­tem­ber 2020:

Epi­stel: 2. Kor­int­her­brev, kap. 6:1–10.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:14–30.