Prædiken, De hellige Forfædres Søndag, 13. december 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 13. decem­ber 2020:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 6:10–17.
Evan­ge­li­um: Lukas, kap. 13:10–17.