Prædiken, Den Yderste Doms Søndag, 23. februar 2020

Præ­di­ken af f. Poul, 23. febru­ar 2020:

Epi­stel: 1. Kor­int­her­brev, kap. 8:8–9:2
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 25:31–46