Prædiken, Tilgivelsens Søndag, 1. marts 2020

Præ­di­ken, Til­gi­vel­sens Søn­dag, 1. marts 2020” fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Podcast af F. Poul Seb­be­lov. Udgi­vet: 2020. Gen­re: Speech.