Prædiken, Korsophøjelsen, 14. september 2021

Lyt til præ­di­ken af f. Poul:

Læs­nin­ger:
1. Kor. 1, 18–24
Joh. 19, 6–11 + 13–20 + 25–28 + 30–35