Prædiken, Søndag efter Kristi Dåb, 9. januar 2022

Præ­di­ken af f. Poul, 9. janu­ar 2022:

Læs­nin­ger:
Ef. 4: 7–13
Matt 4: 12–17