24. juni: Hellige, ærværdige profet og forløber Johannes Døberens Fødsel

Hellige Johannes Døberen
Hel­li­ge Johan­nes Døberen