16. november: Hellige apostel og evangelist Matthæus

Hellige apostel og evangelist Matthæus

Hel­li­ge apo­stel og evan­ge­list Mat­t­hæus

14. november: Hellige Gregor Palamas

Ikon af hellige Gregor Palamas

Ikon af hel­li­ge Gre­gor Pala­mas

13. november: Vor hellige fader Johannes Chrysostomos

Mosaik af hellige Johannes Chrysostomos fra Hagia Sophia i Konstantinopel

Mosaik af hel­li­ge Johan­nes Chryso­st­o­mos fra Hagia Sop­hia i Kon­stan­ti­nopel

Læs om hel­li­ge Johan­nes Chryso­st­o­mos

11. november: Hellige Martin den barmhjertige, biskop af Tours

Hellige Martin biskop af Tours

Hel­li­ge Mar­tin, biskop af Tours

9. november: Hellige Nektarios af Ægina

St_Nectarios

Læs om hel­li­ge Nekta­rios

8. november: Hellige ærkeengel Mikael og de andre hellige englemagters synaksis

Synaxis_of_Archangel_Michael

2. november: Hellige munk Gabriel af Georgien

Hellige munk Gabriel af Georgien. Stofikon fra Georgien.

Hel­li­ge munk Gabri­el af Geor­gi­en. Sto­fi­kon fra Geor­gi­en.

Læs mere om hel­li­ge munk Gabri­el

1. november: Hellige undergørere Kosmas og Damian og deres moder, hellige Theodote (3 årh.)

Ikon af hellige Kosmas og Damian

Ikon af hel­li­ge Kos­mas og Dami­an

Læs om hel­li­ge Kos­mas og Dami­an

29. oktober: Hellige Serapion af Zarzma (900)

Hellige Serapion af Zarzma

Ikon af hel­li­ge Sera­pion af Zarz­ma. Kil­de: oca.org

Læs om Zarz­ma-kloste­ret

26. oktober: Hellige Demetrios af Thessalonika

Ikon af hellige Demetrios af Thessaloniki

Ikon af hel­li­ge Deme­trios af The­s­sa­lo­niki