20. juli: Hellige profet Elias

Hellige profet Elias

Hel­li­ge pro­fet Eli­as

20. juli: De nye hellige

Pro­top­res­byter (ærke­præst) Alek­sej Med­ved­kov (af Ugi­ne), Læg­man­den Ilja Fun­da­min­skij, non­nen, moder Maria (Skob­tsova), præ­sten Dimi­trij Klepi­nin, dia­ko­nen Jurij Skob­tsov.

Læs mere om de nye hel­li­ge

Om moder Maria:

Næstens Sakra­men­te (pdf)

Evan­ge­liets Andet Bud (pdf)

12. juli: Hellige Paisios fra Athos

Hellige Paisios af Athos

Hel­li­ge Pai­sios af Athos. Kil­de: agiameteora.net

Læs om hel­li­ge Pai­sios

12. juli: Hellige Veronika

Hellige Veronika

Hel­li­ge Vero­ni­ka. Kil­de: Oca.org

Læs om hel­li­ge Vero­ni­ka:

Mat­t­hæus-evan­ge­li­et,
kap. 9:20–22

9. juli: Hellige martyr Pankratios, biskop af Taormina på Sicilien (1. årh.)

Læs om hel­li­ge Pank­ra­tios

8. juli: Hellige Sunniva fra Selja

Hellige Sunniva fra Selja

Hel­li­ge Sun­ni­va fra Sel­ja

Læs om hel­li­ge Sun­ni­va fra Sel­ja

4. juli: Hellige Andreas, ærkebiskop af Kreta

Hellige Andreas, ærkebiskop af Kreta

Kil­de: OCA.org

2. juli: Hellige Johannes Maximovitch, biskop af Shanghai og ærkebiskop af San Fransisco

Hellige Johannes Maximovitch

Hel­li­ge Johan­nes Maxim­ovitch. Kil­de: saintjohnwonderworker.org

27. juni: Hellige Samson den Gæstfrie

Sampson Xenodohos 20th century, Greece. Hieromonk Romanos Fokakis.

Samp­son Xeno­do­hos
20th cen­tury, Gre­e­ce.
Hiero­monk Roma­nos Fokakis.

Læs om hel­li­ge Sam­son

24. juni: Hellige, ærværdige profet og forløber Johannes Døberens Fødsel

Hellige Johannes Døberen

Hel­li­ge Johan­nes Døbe­ren