26. juli: Hellige jomfrumartyr Parasceve af Rom

Ikon af hellige jomfrumartyr Parasceve af Rom

Kil­de: Oca.org

24. juli: Hellige martyr Christina af Tyrus

Hellige martyr Christina af Tyrus

Hel­li­ge mar­tyr Chri­sti­na af Tyrus. Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Christina

23. juli: Hellige profet Ezekiel

Hellige Profet Ezekiel

Hel­li­ge Pro­fet Ezeki­el. Kil­de

22. juli: Hellige Myrrabærer Maria Magdalene, Apostlenes Lige

Ikon af hellige Myrrabærer Maria Magdalene, Apostlenes Lige

Ikon af hel­li­ge Myr­ra­bæ­rer Maria Mag­da­le­ne, Apost­le­nes Lige. Kil­de

20. juli: De nye hellige

Pro­top­res­byter (ærke­præst) Alek­sej Med­ved­kov (af Ugi­ne), Læg­man­den Ilja Fun­da­min­skij, non­nen, moder Maria (Skob­tsova), præ­sten Dimi­trij Klepi­nin, dia­ko­nen Jurij Skob­tsov.

Om moder Maria:

Næstens Sakra­men­te (pdf)

Evan­ge­liets Andet Bud (pdf)

20. juli: Hellige profet Elias

Hellige profet Elias

Hel­li­ge pro­fet Elias

14. juli: Hellige Nikodemos Hagioritten

Hel­li­ge Niko­de­mos, hel­li­ge Aquilas og hel­li­ge Justus, som alle min­des 14. juli.
Kil­de: oca.org

13. juli: Hellige Ærkeengel Gabriels Synaksis

12. juli: Hellige Paisios fra Athos

Hellige Paisios af Athos

Hel­li­ge Pai­sios af Athos.

Læs om hel­li­ge Paisios

12. juli: Hellige Veronika

Hellige Veronika

Hel­li­ge Vero­ni­ka. Kil­de: Oca.org

Læs om hel­li­ge Veronika:

Mat­t­hæus-evan­ge­li­et,
kap. 9:20–22