27. november: Hellige stormartyr Jakob Perseren

Kil­de: Oca.org

Lær mere:

Gre­at­mar­tyr James the Persian

Holy Gre­at Mar­tyr James the Per­si­an (inkl. lydfil)

25. november: Hellige martyr Katarina fra Alexandria

Ikon af hellige Katarina fra Alexandria
Ikon af hel­li­ge Kata­ri­na fra Ale­xan­dria, Hel­li­ge Kata­ri­nas Klo­ster, Sinai-Bjer­get

Læs om hel­li­ge Katarina

19. november: Hellige Hilarion Georgieren

19. november: Hellige Hilarion Georgieren

Ikon af hel­li­ge Hila­rion Geor­gi­e­ren
Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Hilarion

16. november: Hellige apostel og evangelist Matthæus

Hellige apostel og evangelist Matthæus

Hel­li­ge apo­stel og evan­ge­list Matthæus

Mat­t­hæu­se­van­ge­li­et

14. november: Hellige Gregor Palamas

Ikon af hellige Gregor Palamas
Ikon af hel­li­ge Gre­gor Palamas

Læs om hel­li­ge Gre­gor Palamas

13. november: Vor hellige fader Johannes Chrysostomos

Mosaik af hellige Johannes Chrysostomos fra Hagia Sophia i Konstantinopel

Mosaik af hel­li­ge Johan­nes Chryso­st­o­mos fra Hagia Sop­hia i Konstantinopel

Læs om hel­li­ge Johan­nes Chrysostomos

11. november: Hellige Martin den barmhjertige, biskop af Tours

Hellige Martin biskop af Tours

Hel­li­ge Mar­tin, biskop af Tours

Læs om hel­li­ge Martin

9. november: Hellige Nektarios af Ægina

St_Nectarios

Læs om hel­li­ge Nektarios

8. november: Hellige ærkeengel Mikael og de andre hellige englemagters synaksis

Synaxis_of_Archangel_Michael

Læs mere her

6. november: Hellige Paulus bekenderen, ærkebiskop af Konstantinopel

Kil­de: oca.org

Læs om hel­li­ge Paulus bekenderen