3. januar: Hellige profet Malakias

Kil­de: oca.org

Malaki­as’ Bog

I pla­ger Her­ren med jeres ord.
I spør­ger: »Hvor­dan pla­ger vi ham?«
Det gør I, når I siger:
»Enhver, der hand­ler ondt,
er god i Her­rens øjne;
dem hol­der han af,«
eller: »Hvor er dom­mens Gud?«´‘
Malaki­as’ Bog, kap. 2:17

17. december: Hellige profet Daniel og de tre ynglinge Hananja, Mishael og Azarja

Dani­els Bog

16. december: Hellige Profet Haggaj

Hag­ga­js Bog

2. december: Hellige profet Habakkuk

1. december: Hellige profet Nahum

Nahums Bog

19. oktober: Hellige profet Joel

Joels Bog

21. september: Hellige profet Jonas

Hellige Profet Jonas. Ikon fra det 18. årh., Kizhi-klosteret, Rusland.

Hel­li­ge Pro­fet Jonas. Ikon fra det 18. årh., Kizhi-kloste­ret, Rusland.

Læs om hel­li­ge pro­fet Jonas

Jonas’ Bog

4. september: Hellige profet Moses, der skuede Gud

Ikon af hellige profet Moses

Hel­li­ge pro­fet Moses. Ikon fra det 18. årh., Kizhi-kloste­ret, Rusland.

Læs om hel­li­ge pro­fet Moses

20. august: Hellige Profet Samuel

Før­ste Samuelsbog

Læs om hel­li­ge pro­fet Samuel

14. august: Hellige profet Mika

Hellige profet Mika

Hel­li­ge pro­fet Mika. Kil­de

Læs om hel­li­ge pro­fet Mika

Mikas bog