Prædiken, 5. Søndag efter Pinse, Hellige profet Elias og De nye hellige

Hellige profet Elias

Hel­li­ge pro­fet Eli­as

Læg­man­den Ilja Fun­da­min­skij, non­nen, moder Maria (Skob­tsova), præ­sten Dimi­trij Klepi­nin, dia­ko­nen Jurij Skob­tsov. Læs mere om de nye hel­li­ge

Ikon af hellige Aleksej Medvedkov (af Ugine), Protopresbyter (ærkepræst).

Hel­li­ge Alek­sej Med­ved­kov (af Ugi­ne), Pro­top­res­byter (ærke­præst).

Præ­di­ken af f. Poul, 21. juli 2019:

Epi­stel: Romer­bre­vet, kap. 8:28–39.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 10:16–22.

20. juli: Hellige profet Elias

Hellige profet Elias

Hel­li­ge pro­fet Eli­as

Prædiken, Kristi Forklarelse, Søndag den 6. august 2017

Kristi Forklarelse

Kri­sti For­kla­rel­se

Præ­di­ken, Kri­sti For­kla­rel­se, Søn­dag den 6. august 2017:

Epi­stel: Peters Andet Brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9.