29. december: De fjorten tusinde hellige børn, der blev myrdet af Kong Herodes

Læs om de fjor­ten tusin­de hel­li­ge børn

Mat­t­hæus-evan­ge­li­et, kap. 2

Sam­me dag ihukom­mes alle de Krist­ne, der er døde af sult, af tørst, af kul­de, ved Svær­det og ved alskens anden vol­de­lig død.